Arrow Fat Left Icon Arrow Fat Right Icon Arrow Right Icon Cart Icon Close Circle Icon Expand Arrows Icon Hamburger Icon Information Icon Down Arrow Icon Mail Icon Mini Cart Icon Person Icon Ruler Icon Search Icon Shirt Icon Triangle Icon Bag Icon Play Video

Jacobsen Salt Co.

Jacobsen Salt Co. Salt and Pepper

$10.00

Jacobsen Salt Co.

Jacobsen Salt Co. Salt and Pepper

$10.00

Details

Flake Salt: 4 ounces (113 grams)

Kosher Salt 1 lb (453.59 grams)

Tellicherry Pepper 3 ounces (85 grams)

Pink Himalayan Salt Grinder: 4.9 ounces (139g)